Larvex mod sommerfuglelarver

218,00 DKK

Larvex er et biologisk produkt, der består af bakterien Bacillus thuringiensis. Larvex virker kun mod larver af sommerfugle (kålsommerfugle, buksbom-halvmøl, spindemøl, viklere, målerlarver o. lign.).

Produktet opløses i vand og sprøjtes på de angrebne planter. Larver, der æder behandlede plantedele, vil optage bakterien der efterfølgende ødelægger larvernes tarmkanal. De standser fødeoptagelsen og dør efter ca. 2-4 døgn.

Der er ingen negativ effekt mod andre insektarter, planter, mennesker eller dyr, og der er ingen behandlingsfrist for Larvex. Der behøver derfor ikke at gå et vist antal dage efter behandling, før man kan høste spiselige afgrøder.

Antal

 

 

 

Brugsanvisning : Sprøjt så snart de første larver ses. Larvex nedbrydes gradvist af uv-lys i løbet af ca. 3-5 døgn. Det er derfor bedst at behandle i perioder med lav uv-stråling, dvs. behandling sen eftermiddag/aften og hvis muligt, i en periode med let overskyet vejr. Undgå at behandle ved udsigt til regn det første døgn.

Gentag behandlingen med 7 - 10 dages intervaller indtil flyvning af voksne er ophørt.

Udførlig brugsanvisning er vedlagt produktet.

Pakningen indeholder 30 gram, hvilket rækker til 150-300 kvm.

OBS!! fragtprisen for denne vare er 31 kr.