Humlebistade

767,00 DKK

Hvis blomsterne i din have savner lidt romantisk selskab, kunne du overveje at opsætte et humlebistade.

Humlebier har den store fordel i forhold til almindelige bier, at de starter flyvning tidligere på året under koldere og mere overskyede forhold. En almindelig bi begynder flyvningen ved ca. 15 °C og gerne på en solrig dag...

Antal

 

 

 

En humlebi derimod, går på vingerne når temperaturen når over ca. 5-6 °C, også selvom det er overskyet.

Mange af vore frugtræer, som f.eks. kirsebær, æble, pære og blomme, blomstrer tidligt i foråret hvor temperaturen er under 15°C. Under sådanne forhold er der risiko for dårlig bestøvning og dermed etablering af få frugter. Med et humlebistade har du nu mulighed for at opnå god bestøvning, og dermed god frugtsætning og høst af mange frugter til efteråret. Af samme grund bruges humlebistader også i mange danske frugtplantager og på jordbærmarker.

Et humlebistade kan bestøve frugttræer og -buske i haver op til 2.000-3.000 kvm.

Humlebistadet er et engangsstade. Det indeholder én dronning og mange arbejdere. Dronningen lægger hele tiden æg og derfor stiger antallet af arbejdere i stadet. Efter 6-8 uger, nogen gange længere tid, dør dronningen og stadet kollapser og kan ikke anvendes mere.

Brugsanvisning :
Humlebistadet indeholder bier og en beholder med sukkervand i bunden af stadet. Sukkervandsbeholderen er lukket med et skruelåg under transporten. Ved modtagelse åbnes låget og plastikbeholderen med boet løftes ud af stadet. Fjern skruelåget fra sukkervandsbeholderen. Boet sættes på plads ovenpå sukkervandsbeholderen og låget lukkes igen.

Anbring stadet i skygge og i læ for vind og regn, gerne lidt hævet over jorden og under et halvtag. Efter et par timer kan den lille blå slidse skydes til side for flyvehullet, så bierne kan flyve ud og gå i gang med bestøvningen.

Ønsker du at lukke for stadet, f.eks. fordi du vil flytte det et andet sted hen, kan den blå slidse skubbes halvt tilbage, så humlebierne kun kan flyve ind ad et hul med en tragt. Tragten i stadet gør, at bierne ikke kan flyve ud igen. Efter en halv dags tid er alle bierne tilbage i stadet. Slidsen skydes herefter helt for, og stadet kan nu flyttes.

OBS!! fragtprisen for denne vare er 25 kr.

Denne vare sendes til dig direkte fra producenten.