Her hos Kerneliv.dk støtter vi økonomisk verdensnaturfondens arbejde med at bevare verdens regnskove.
Jordens regnskove er omkring 60-100 millioner år gamle. Mere end halvdelen af alle verdens plante- og dyrearter lever i regnskovene, skønt disse skove i dag kun udgør omkring 7 procent af klodens landjord.
Hvert år forsvinder store områder med regnskov pga. illegal skovhugst. Men også jagten på mineraler(jern, guld m.m.) og olie medfører fældning af regnskoven. Faktisk forsvinder der hver fjerde måned et område svarende til hele Danmarks areal.
Fældningen af regnskoven medfører, at livsvilkårene for mange plante- og dyrearter ødelægges. Mange af disse arter vil derfor efterhånden uddø og hermed gå tabt for altid.
Man kan ikke genetablere regnskov på store ryddede områder. Kraftig regn vasker ofte det øverste næringsrige jordlag bort fra de blotlagte områder, og med det forsvinder vigtige næringsstoffer og mikroorganismer. Tilbage er en ufrugtbar jord, der samtidig udtørres af solens stråler.
Hvis vi ønsker, at fremtidige generationer skal kunne opleve regnskovenes varierende dyre- og planteliv, er det derfor meget vigtig, at fældningen af regnskoven bremses op.
Der er flere gode grunde til at opbremse fældningen af jordens regnskove. Meget tyder eksempelvis på, at fældningen af regnskovene på sigt vil medføre varmere klima globalt.
Herudover er regnskovene også lidt af et skattekammer for medicinalindustrien, der fremstiller medicin ud fra regnskovsplanterne.
Hvis du selv kunne tænke dig at støtte WWF’s arbejde, kan du klikke her og tilmelde dig som sponsor for WWF’s regnskovsprojekt.

Skrevet af Jacob Jensen
Kerneliv.dk